שמיני עצרת תשפ”ד – בכל העולם

טז-כב תשרי תשפ"ד

01-07/10/2023